Zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy

1 listopada 2020 roku odcinek ul. Ocickiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 (ul. Starowiejska) do skrzyżowania z ul. Koszalińską zostanie wyłączony z ruchu. Prawo do przejazdu będą miały jedynie: autobusy zorganizowanego transportu zbiorowego i pojazdy, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Parkowanie samochodów możliwe będzie wyłącznie w miejscach utwardzonych na parkingu Jeruzalem I przy ul. Jana Pawła II (plac naprzeciwko kościoła Matki Bożej). Na ulicy Opawskiej na wysokości sklepu LIDL zlokalizowany zostanie przystanek autobusowy na dzień 1 listopada 2020 roku.

Brzezie

Od 29 października do 2 listopada 2020 roku  na ulicy Strażackiej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy (w kierunku od ulicy Pogrzebieńskiej do ulicy Bitwy Olzańskiej).

Markowice

Od 1 listopada do 2 listopada 2020 roku na drodze dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Markowice od ulicy Jordana  do ulicy Gliwickiej  zostanie wprowadzony ruchu jednokierunkowy. Apelujemy do wszystkich posiadaczy pojazdów mieszkających w pobliżu cmentarzy lub mogących korzystać z komunikacji miejskiej o niekorzystanie w tych dniach ze swoich pojazdów.