Zmiany w komunikacji kolejowej na trasie z Raciborza do Rydułtów

W związku ze wzmożonymi pracami na linii kolejowej na odcinku Nędza – Sumina będzie zastępcza komunikacja autobusowa od Raciborza do Rydułtów.  

Kończą się prace na ważnej linii kolejowej od Chybia przez Żory, Rybnik aż do Nędzy/Turza. Zakres robót na stacji Sumina oraz na modernizowanym odcinku Sumina – Nędza, wymaga wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej.

Na odcinku Racibórz – Rydułtowy w dniach 1 – 28 lutego 2019 roku (godz. 9:30 – 11:30).

Na odcinku Racibórz – Sumina w dniach 10 i 17 lutego oraz 3 marca (godz. 18:10 – 4:10).

Od 14 do 25 lutego pociągi regionalne i dalekobieżne będą zatrzymywały się na przystanku Rybnik Piaski, zamiast w stacji Rybnik.

Informacje na temat zastępczej komunikacji autobusowej umieszczone są na plakatowych rozkładach jazdy na stacjach i przystankach oraz będą podawane przez zapowiedzi megafonowe. Informować będą również drużyny konduktorskie.

Lepsze i bezpieczniejsze podróże, sprawniejszy przewóz towarów

Na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze od czerwca 2017 roku trwają prace związane z wymianą torów, sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz przy przebudowie peronów i remoncie obiektów inżynieryjnych. Realizowany jest projekt za ponad 370 mln zł  z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 i jest współfinansowany w 80%  z funduszy unijnych.

Efektem prac będzie większa przepustowość, szybsza jazda pociągów, a więc i skrócenie czasu podróży. Pasażerowie korzystać będą z nowych peronów na stacjach i przystankach, będzie też bezpieczniej dzięki wyremontowanym przejazdom kolejowo-drogowym oraz nowoczesnym urządzeniom sterowania. Dzięki szybszym wyjazdom pociągów towarowych z Rybnickiego Okręgu Węglowego, kolej stanie się bardziej konkurencyjna względem innych środków transportu. Zakończenie robót planowane jest w drugiej połowie 2019 roku.