Zmiany w budżecie gminy Krzanowice

Radni Krzanowic podczas ostatniej sesji rady gminy zmienili budżet na 2021 rok. Projekt uchwały zawierał zmiany zarówno po stronie wydatków jak i dochodów. – Do budżetu wprowadzono m.in. wolne środki w wysokości 375 tys. złotych – tłumaczy burmistrz Andrzej Strzedulla.

Główne zadania ujęte w budżecie po stronie wydatków to przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w Wojnowicach i ul. Cichej w Branowie.

Ponadto gmina zamierza przeprowadzić wspólnie z powiatem raciborskim remonty chodników na ul. Rostka w Wojnowicach oraz ul. Długiej w Krzanowicach. Na ten cel zabezpieczono 200 tys. złotych.