Zmiana w przepisach dotyczących referendum lokalnego

referendum_lokalne

Nowe przepisy obowiązują od początku stycznia. Nowela mówi o tym, że na potrzeby referendum lokalnego można stworzyć odrębne obwody do głosowania. Zmiany wynikają z pierwotnego zamysłu, by umożliwić głosowanie chorym w szpitalu, przebywającym w domach pomocy społecznej, czy więźniom zakładów karnych.

Do tej pory głosowanie w referendum lokalnym można było przeprowadzać tylko w stałych obwodach. Tworzonych analogicznie do tych, które powstają przy wyborach samorządowych.