Zmiana terminu rekrutacji do domu Dziennego Pobytu przy Placu Wolności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu informuje, iż z uwagi na trwające procedury formalno-prawne przesunięciu ulega termin rozpoczęcia realizacji projektu „Wsparcie organizacji usług społecznych” (termin otwarcia Dziennego Domu „przy Placu Wolności” oraz termin uruchomienia mieszkań wspomaganych).
Nowy okres realizacji projektu: październik 2020 – wrzesień 2022. Tym samym przesunięciu ulegają wszystkie zaplanowane w projekcie działania zarówno dot. rekrutacji uczestników projektu do Dziennego Domu przy Placu Wolności oraz mieszkańców mieszkań wspomaganych.  Na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu będziemy informować Państwa na bieżąco o podejmowanych działaniach związanych z realizacją projektu, w szczególności mowa o: dokumentach wymaganych przy ubieganiu się o mieszkania wspomagane, zasadach i warunkach korzystania z Dziennego Domu „przy Placu Wolności”. Ponadto na stronie bip ośrodka zamieszczane będą ogłoszenia dotyczące rekrutacji kadry do Dziennego Domu „przy Placu Wolności”. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z pracownikami tut. ośrodka pod numerem telefonu: 32 415 26 50 oraz za pośrednictwem e-maila: sekretariat@ops-raciborz.pl