Zmiana stawek za wywóz śmieci w Krapkowicach

kosze_naprzod

Od października zmienią się stawki na wywóz śmieci w Krapkowicach. Zgodnie z zaplanowanym cennikiem, jednoosobowe gospodarstwo domowe płacić będzie teraz 12,50 zł na odbiór odpadów, kiedy śmieci zbierane są i oddawane w sposób selektywny. W przypadku braku posegregowanych odpadów opłata wyniesie 21,50 zł.

Należna miesięczna opłata zależy od wielkości gospodarstwa domowego oraz sposobu zbierania odpadów komunalnych. Począwszy od 1 października 2016 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać kwartalnie, z dołu na indywidualny numer konta bankowego widniejący na zawiadomieniach, które są sukcesywnie dostarczane mieszkańcom – podał krapkowicki urząd. Opłata za I kwartał musi wpłynąć do magistratu do 27 marca, za II kwartał – do 27 czerwca, za III – do 27 września, za IV – do 10 grudnia.

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji – przypomina urząd.

Burmistrz miasta Andrzej Kasiura tłumaczy, że do tej pory opłata za odpady pobierana od mieszkańców Gminy Krapkowice przeznaczana była jedynie na pokrycie części kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, pozostałe koszty funkcjonowania systemu były finansowane z budżetu gminy. Zmiana ustawy nałożyła na gminy dodatkowy obowiązek utworzenia stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Planowana jest budowa PSZOK-u przy ul. Limanowskiego w Krapkowicach w latach 2017-2018.