Zmiana organizacji ruchu w związku z budową obwodnicy

Fot: GDDKiA Opole

Od poniedziałku 1 marca 2021 r. zamknięta zostanie ulica Dzierżona w Łomnicy w związku z budową obwodnicy Olesna.

Zamknięcie tego odcinka ma zapewnić bezpieczeństwo na tym obszarze. W tym czasie wykonawca będzie realizował prace związane z wymianą gruntu, przygotowaniem terenu pod nasyp i dróg dojazdowych oraz zabezpieczeniem ruchu w zakresie dostaw urządzeń i materiałów na budowę.

Dojazd do terenów przy ul. Dzierżona będzie zapewniony poprzez równoległą ul. Lompy w Łomnicy.