Zmiana na stanowisku przewodniczącego komisji. Mandrysza zastępuje Borowik

mandrysz

Precedens – tak o sposobie swojego odwołania z funkcji przewodniczącego komisji budżetu i finansów rady Raciborza, mówi Franciszek Mandrysz. Radny stracił funkcję oficjalnie wczoraj (25.06) podczas głosowania na sesji. Wyrok poprzedziło pełne żalu i rozgoryczenia przemówienie:

Radny mówił o precedensie, bo na projekcie uchwały brak jakiegokolwiek uzasadnienia. “Za” odwołaniem przewodniczącego komisji, głosowało 19 radnych, jeden był przeciw i jeden wstrzymał się od głosu.

Nowym przewodniczącym komisji budżetu i finansów został Stanisław Borowik.