Zmiana komendanta w Krzyżanowicach

komendant

Podinspektor Bogdana Gładysz od wczoraj (07.11) jest nowym Komendantem Komisariatu Policji w Krzyżanowicach.

W obecności władz samorządowych Gminy Krzyżanowice, Zastępcy Burmistrza miasta Krzanowice, a także funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji, wprowadzenia nowego Komendanta dokonał Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu insp. Łukasz Krebs.

Podinspektor Bogdan Gładysz  w Policji służy od ponad 17 lat.  Ostatnie zajmowane przez niego stanowisko to Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej. Kandydatura Komendanta Komisariatu została pozytywnie zaopiniowana i przyjęta przez władze samorządowe Gminy Krzyżanowice i miasta Krzanowice.