Zmiana kierownictwa szpitala w Prudniku

Niecałe trzy miesiące wytrwał na stanowisku nowy dyrektor szpitala w Prudniku, Ryszard Brzozowski – był on już dziesiątym prezesem placówki w jej 20-letniej historii.

Powodem rezygnacji był brak pomysłu na rozwiązanie trudnej sytuacji finansowej placówki – szpital zamykał ostatnie lata ze sporą stratą, i jeśli tak dalej pójdzie, to konieczne stanie się zawieszanie lub zamykanie oddziałów – taki los jako pierwszy może spotkać oddział ginekologiczny.