Złóż wniosek o kartę parkingową

koperta

Wszystkie karty parkingowe nawet te wydane bezterminowo tracą ważność do dnia 30 listopada br. Osoby niepełnosprawne oraz placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawny chcąc parkować na tzw. kopercie- muszą ponownie złożyć wniosek.

Nowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych będą wydawane na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na 5 lat. Natomiast karty parkingowe dla placówek będą wydawane na okres 3 lat. Mieszkańcy powiatu krapkowickiego formularze mogą otrzymać w Biurze Obsługi Klienta w krapkowickim starostwie, bądź poprać ze stron internetowych.

-mówi Koryna Bernard z Wydziału Polityki Społecznej. Wymiana kart parkingowych może dotyczyć ponad 1000 mieszkańców powiatu krapkowickiego. Według nowych przepisów o ruchu drogowym parkowanie bez uprawnień na tzw. kopercie może wiązać się z karą nawet 2000 zł.