Złóż wniosek na Dobry Start

Od dziś (01,07) można składać wnioski o wyprawkę szkolną 300 plus. Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje w wysokości 300 zł – raz w roku – na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Szczegóły zdradza Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

 Pieniądze będą wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy rodziców lub opiekunów.

 Od ubiegłego roku szkolnego (2021/2022) to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje
i wypłaca świadczenie z programu Dobry Start. W minionym roku szkolnym opolski ZUS rozpatrzył ponad 71 tys. wniosków, które dotyczyły niemal 99 tys. dzieci. W regionie wartość wypłaconych świadczeń przekroczyła 29,5 mln zł, zaś w całej Polsce ponad 1,3 mld zł.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 roku. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do
30 września.