Złóż wniosek i usuń azbest z posesji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Wnioski o usunięcie niebezpiecznych odpadów azbestowych mogą już składać mieszkańcy Głogówka. Mówi Piotr Bujak, burmistrz miasta.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Głogówku. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Szczegółową informację można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska, parter – pok. nr 5 w godzinach pracy Urzędu-tel. (77) 40 69 922.