Złóż oświadczenie, pozostało mało czasu

Jeszcze tylko do piątku (03.06) właściciele nieruchomości niezamieszkałych z Rybnika, na których powstają odpady komunalne, mogą zdecydować o korzystaniu bądź nie, z miejskiego systemu gospodarowania odpadami. Miasto przygotowuje się do ogłoszenia kolejnego przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. Szczegóły zdradza Agnieszka Skupień z urzędu miasta.

Składając oświadczenie, należy dołączyć kopię umowy zawartej z firmą odbierającą odpady. Indywidualna umowa powinna zapewnić odbiór pięciu frakcji odpadów komunalnych.

UWAGA! Oświadczenia nie można odwołać do końca trwania umowy zawartej przez Miasto na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tj. do 31 grudnia 2024 r.