Zielone światło na sprzedaż placu Długosza

Radni Raciborza wyrazili zgodę na sprzedaż placu Długosza. Za głosowało 12 radnych, przeciwnych było dwóch, od głosu wstrzymało się 9 radnych. Kupno placu deklaruje firma Eko Okna, która zamierza wybudować tu budynek w którym powstaną m.in. szkoła, podziemny parking, sale sportowe, audytorium i kilkanaście mieszkań. Inwestor zapowiada również odtworzenie placu św. Marcelego.