Zielona Transformacja szansą po likwidacji górnictwa?

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka zapewniał wczoraj (28.04) w Katowicach, że idea tak zwanej Zielonej Transformacji, czyli odchodzenia od węgla jako źródła energii elektrycznej w kraju, będzie ogromną szansą dla całej branży okołogórniczej.

Dla Śląska będzie to tym bardziej istotne w kontekście parafowanej wczoraj umowy społecznej dotyczącej likwidacji górnictwa do 2049 roku. Musimy dać tym ludziom szansę na odnalezienie się poza górnictwem – mówi marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Zgodnie z zaakceptowaną wczoraj umową społeczną między związkami zawodowymi a stroną rządową, wydobycie węgla w Polsce ma się zakończyć do 2049 roku. Wspomagana pieniędzmi z Unii Europejskiej Zielona Transformacja to idea mająca ułatwić branży dostosowanie się do tych planów.