Zgrzyt w krapkowickiej radzie miasta

Radni gminy Krapkowice chcą rezygnacji przewodniczącego rady gminy Andrzeja Małkiewicza. Wniosek w imieniu 10 radnych złożył Michał Melich.
Pismo zawierało szereg zarzutów pod kątem przewodniczącego rady m.in. ten, o którym było głośno w całej Polsce, czyli sprawa nieprawidłowego liczenia głosów nad nadaniem nazwy rondu w Krapkowicach imienia prof. Władysława Bartoszewskiego. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura.

Zarzuty radnych dotyczyły również kontrowersyjnej działalności przewodniczącego w mediach społecznościowych.

Pod wnioskiem podpisało się 10 z 21 radnych. Andrzej Małkiewicz stwierdził, że nie wyklucza swojej rezygnacji, mówiąc jednocześnie, iż dokonywanie zmian przed zakończeniem kadencji jest zagrywką polityczną.