Zespół “Śląsk” z dotacją ministra

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” będzie współprowadzony przez Województwo Śląskie i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Umowę w tej sprawie podpisali w Koszęcinie wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński i przedstawiciele władz regionu. – Kilkanaście lat działań w tym zakresie przynosi wreszcie efekt. Zespół „Śląsk” to historia Śląska w pigułce i trzeba docenić pracę tych kilku pokoleń artystów, którzy go tworzyli i tworzą – mówi marszałek województwa Wojciech Saługa.

– To wielki dzień dla zespołu, historyczny moment. Wzruszenie jest ogromne, bo żyjemy tą chwilą od dawna – tłumaczy dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” Zbigniew Cierniak.

Wspólne prowadzenie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im ma nie tylko zwiększyć prestiż zespołu, ale przede wszystkim poprawić kondycję finansową instytucji i stworzyć lepsze warunki do jej rozwoju. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2019 roku i oprócz kwestii finansowania reguluje także sprawy związane z obsadą dyrekcji zespołu.

Uzgodnienia z ministrem wymaga powołanie i odwołanie dyrektora zespołu i wicedyrektora do spraw artystycznych. Podobne postępowanie dotyczy spraw związanych z tworzeniem organów opiniodawczo-doradczych zespołu oraz zmian w statucie.