Zespół przygotuje szkoły do nowej reformy oświaty

W Kędzierzynie Koźlu powstał zespół, którego celem jest przygotowanie sieci szkół w mieście do nowych przepisów oświaty wprowadzanych przez rząd. W skład zespołu weszli przedstawiciele wydziału oświaty i wychowania, Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania, rady miasta oraz radca prawny. Jego pracami pokieruje zastępca prezydenta Wojciech Jagiełło.

– Nie chcemy czekać na gotową ustawę, gdyż wtedy mogłoby zabraknąć czasu na przygotowanie rozwiązań. Dlatego będziemy pracować na jej projekcie – dodaje Jagiełło.

Zespół ma za zadanie przygotować m.in. propozycje powstania nowych obwodów szkolnych, przekształcenia podstawówek, zebranie danych dot. liczby sal lekcyjnych, uczniów oraz określenie listy i kosztów zadań remontowych i inwestycyjnych dostosowujących budynki szkolne do nowej struktury. Wszystkie propozycje zostaną przedstawione prezydent miasta oraz miejskim radnym.