Zespół Pieśni i Tańca Śląsk jutro wystąpi w kościele farnym w Raciborzu

Dwa koncerty już za nami, przed nami kolejny – tym razem w Raciborzu podczas XXII Dni Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Henryka Klai wystąpi Zespół Pieśni i Tańca “Śląsk”. Niepowtarzalny koncert już jutro (18.09) – zaprasza Anna Kokolus, wicedyrektor RCK:

Zespół Pieśni i Tańca ‘Śląsk” jest zespołem artystycznym o ogromnych możliwościach wykonawczych, wstęp na ten koncert jest wolny.

Zespół występuje nie tylko na wielkich światowych scenach, lecz także w miejscowościach na co dzień pozbawionych dostępu do wartościowych propozycji kulturalnych. Nadrzędną ideą działania Zespołu jest ukazywanie bogactwa źródeł kultury śląskiej na tle spuścizny innych regionów kraju.

Ponad stuosobowy skład artystyczny obejmuje chór, balet i orkiestrę. Współpraca z autorytetami w dziedzinie kulturoznawstwa – to potencjał gwarantujący realizację widowisk na najwyższym poziomie artystycznym. Poziom artystyczny Zespołu przyniósł mu uznanie na całym świecie, liczne nagrody i dyplomy honorowe. „Śląsk” odwiedził 44 kraje na pięciu kontynentach. Zespół dał ponad 7 tysięcy koncertów dla ponad 25 milionów widzów.

Obecnie w repertuarze Zespołu znajduje się kilkanaście różnorodnych form artystycznych – od wielkich widowisk przynoszących barwną i dynamiczną panoramę folkloru wszystkich regionów kraju, poprzez wielce efektowne koncerty edukacyjne, aż po prezentacje muzyki klasycznej i sakralnej.