Żelazny Szlak Rowerowy przechodzi remont

Żelazny Szlak Rowerowy, łączący gminy Godów, Jastrzębie-Zdrój i Zebrzydowice z czeskimi sąsiadami, przechodzi właśnie remont asfaltowej nawierzchni – ścieżka jest tak uczęszczana, że konieczne stało się uzupełnienie uszkodzeń powstałych w wyniku jej eksploatacji.

Prace trwają już w Łaziskach, Godowie i Gołkowicach – rowerzyści proszeni są o zachowanie szczególnej uwagi w miejscach prowadzenia remontów.