Zbiornik zabezpieczy w wodę siedem sołectw

Zakończyła się budowa dwukomorowego zbiornika pitnej wody w Makowie w gminie Pietrowice Wielkie. Zbiornik przeszedł wszystkie testy i został już podłączony do sieci. Ilość wody podana ze zbiornika powinna zabezpieczyć wszystkich odbiorców w sołectwach, Pawłów, Żerdziny, Pietrowice Wielkie, Kornice, Lekartów i Cyprzanów. Mówi wójt gminy Andrzej Wawrzynek.

Zbiornik ma pojemność 576 m/3.