Zbiornik Racibórz Dolny na finiszu

To wielki dzień dla całej inwestycji jaką jest budowa zbiornika Racibórz Dolny – tak o dzisiejszym przepuszczeniu wód Odry przez Budowlę Przepustowo-Spustową mówił prezes spółki Wody Polskie, Przemysław Daca.

Funkcji zbiornik będzie pełnił kilka – po pierwsze, przekształcenie go w zbiornik mokry umożliwi rozwój żeglowności Odry – mówi minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Marek Gróbarczyk.

Zbiornik Racibórz Dolny będzie też istotnym elementem ochrony przeciwpowodziowej dla całej południowo-zachodniej Polski – dodaje minister do spraw pomocy humanitarnej, Michał Woś.

Wymierne korzyści powinni odczuć również mieszkańcy Raciborza i okolic – zaznacza prezydent Dariusz Polowy.

Budowa zbiornika ma się zakończyć jeszcze w tym roku.