Zarząd powiatu z absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu

rada_powiatu

Kierunek obrany przez Zarząd Powiatu Raciborskiego, uznania w oczach wszystkich radnych nie znalazł, mimo iż było się czym pochwalić. Raport przedstawiony przez starostę – Adama Hajduka – przed głosowaniem opiewał w bardzo optymistyczne dane i cyfry. Szczególnie jeśli chodzi o wykonanie poziomu przychodów:

Wynik głosowania w sprawie absolutorium spotkał się z gromkimi brawami na sali. Wykonanie budżetu za ubiegły rok 18 radnych oceniło “za” a 4 wstrzymało się od głosu.