Zarząd powiatu raciborskiego wybrał dyrektora DPS-u na zastępstwo

dps

Małgorzata Krawczyńska pokieruje w zastępstwie raciborskim Domem Pomocy Społecznej “Złota Jesień”. Pełniąca obowiązki dyrektora pracowała w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na stanowisku kierownika Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku. Zatrudnienie na zastępstwo było konieczne po odwołaniu poprzedniej dyrektor. W czasie usprawiedliwionej nieobecności Jolanty Rabczuk, obowiązki dyrektorowania placówką przejmie Krawczyńska.

Zatrudnienie na zastępstwo (od 28 lipca na czas określony) umożliwi bieżące i prawidłowe funkcjonowanie Domu pomocy Społecznej. Wicestarosta Marek Kurpis dokonał wczoraj oficjalnego wprowadzenia dyrektora do placówki. Odbyły się także spotkania z kierownictwem i pracownikami DPS-u.