Zarząd powiatu raciborskiego powołał nowych dyrektorów szkół

Zarząd powiatu raciborskiego powołał dziś (30.03) 3 dyrektorów ponadpodstawowych szkół powiatowych: II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 “Mechanik” w Raciborzu

Na stanowiska dyrektora powołani zostali:

– Maciej Malinowski (na okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2026 r.)
Jacek Kąskek (na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.)
– Sławomir Janowski (na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.).

Jednocześnie  nadane zostały upoważnienia do składania w imieniu Powiatu Raciborskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z:

– bieżącym kierowaniem jednostką i jej funkcjonowaniem oraz administrowaniem mieniem, w jakie została wyposażona,
– wykonywaniem zadań statutowych jednostki i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach tych zadań,
– dysponowaniem środkami budżetowymi w ramach wydatków określonych w planie finansowym jednostki za dany rok.