Zakończyła się przebudowa drogi prowadzącej do czeskiej granicy

Zakończono prace związane z przebudową ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku. Remont dotyczył półtora kilometrowego odcinka – od skrzyżowania z ulicą Zieloną do granicy polsko-czeskiej. Droga zyskała nową nawierzchnię, w ramach zadania powstał też chodnik dla pieszych.

Oprócz nowej nawierzchni droga została wyposażona w brakujący chodnik na długości 534 mb, a także przebudowano istniejący ciąg chodnika z kostki brukowej betonowej na długości 699 mb. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wykonano nowe oznakowanie pionowe oraz poziome w technologii grubowarstwowej o zwiększonej trwałości w porównaniu do tradycyjnego cienkowarstwowego. Koszt realizacji zadania wyniósł 1.570 tys. zł, z czego gmina Godów dofinansowała inwestycję w kwocie 750 tys. zł – podaje wodzisławskie Starostwo Powiatowe.