Zakończono nabór do raciborskich powiatowych szkół ponadpodstawowych

Dokładnie 1201 uczniów rozpocznie we wrześniu naukę w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu raciborskiego – blisko połowa z nich chce się uczyć w technikach – tam zaplanowano otwarcie 18 oddziałów.

W liceach z kolei powiat planuje uruchomić 11 klas, co czwarty uczeń trafi natomiast do szkoły branżowej pierwszego stopnia. Uruchomiony zostanie również jeden oddział w raciborskim Liceum Sztuk Plastycznych.

Łączna liczba oddziałów uruchomionych – 39
Licea Ogólnokształcące – 11 oddziałów – 28,2 %,
Liceum Sztuk Plastycznych – 1 oddział – 2,5 %,
Technika – 18 oddziałów – 46,2  %,
Branżowe Szkoły I Stopnia – 9 oddziałów – 23,1 %,

Podział na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu – 6 oddziałów:
– I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza – 5 oddziałów,
– Liceum Sztuk Plastycznych – 1 oddział,
II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza – 6 oddziałów,
Zespół Szkół Ekonomicznych – 6 oddziałów:
– Technikum nr 1 w Raciborzu – 6 oddziałów,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – 11 oddziałów:
– Technikum nr 2 – 6 oddziałów,
– Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 – 5 oddziałów.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu – 10 oddziałów:
– Technikum nr 4 – 6 oddziałów,
– Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 – 4 oddziały.