Zainteresowanie Czystym Powietrzem w Rybniku większe niż rok temu

Rybnicki punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze publikuje statystyki za ubiegły rok.

Zainteresowanie programem było znacznie większe niż w roku 2020 – mówi Agnieszka Skupień z rybnickiego magistratu.

Najwięcej, bo 125 wniosków złożyli mieszkańcy dzielnicy Niedobczyce.