Zabytkowy oleski ratusz zostanie wyremontowany

Gmina Olesno otrzymała dofinansowanie na remont ratusza. Dzięki niemu w budynku zostaną wykonane roboty konserwatorskie i restauratorskie elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej o formach klasycystycznych.

Oprócz remontu przewidziano szereg działań edukacyjnych i informacyjnych. Przygotowana zostanie plansza edukacyjna i aplikacja poświęcona historii ratusza. Wydana zostanie także specjalna publikacja. Odbędzie się również gra terenowa związana z historią budynku oraz warsztaty fotograficzne.

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego przyznano w kwocie niemal 300 tysięcy złotych, a wartość inwestycji wyniesie ponad 410 tysięcy złotych.

Oleski ratusz został zbudowany w latach 1820-21 na miejscu dawnego z 1640 r, który później spłonął. Budynek jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków. Obecnie pomieszczenia ratusza są wynajmowane.