Z powodu remontu ulic Łąkowej-Kościuszki możliwe są przerwy w dostawie wody

Dziś w na terenie całego Raciborza mogą występować przerwy w dostawie wody lub obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej. Związane jest to z trwający remontem ulic Łąkowej i Kościuszki, gdzie równolegle odbywają się prace modernizacyjne sieci wodociągowej. Prace przy sieci wodociągowej nadzoruje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu. Kolejne komunikaty w tej sprawie będą publikowane na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji