Wzrost cen za odpady komunalne w Rybniku

Mieszkańców Rybnika czeka spora podwyżka cen wywozu odpadów. Zgodnie z projektem uchwały, od stycznia stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca wynosić będzie 22 zł miesięcznie, to o 100 procent więcej. Nowy projekt zakłada m.in. obowiązek segregowania bioodpadów. Mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

– Przy podwyżce cen za odbiór odpadów komunalnych trzeba brać pod uwagę jeszcze inne czynniki, takie jak, wzrost płacy minimalnej czy podwyżki cen energii – dodaje Kuczera.

Jeżeli mieszkańcy nie będą segregować śmieci za odbiór odpadów komunalnych zapłacą nie 22 zł. tyko 66 zł.