Wywóz śmieci przez PK w Raciborzu coraz nowocześniejszy

Po pierwszych dwóch tygodniach odbierania odpadów na terenie Raciborza przez Przedsiębiorstwo Komunalne prezes tej spółki, Bogdan Gawliczek, mówi krótko – to była dobra decyzja.

PK przejmując zadania odbioru śmieci na terenie miasta nie tylko wyposażyło się w nową flotę pojazdów, ale i wprowadziło nowe rozwiązania, między innymi stały monitoring pracy ekip odbierających odpady – dodaje prezydent Dariusz Polowy.

Zbierane w ten sposób dane pomagają na przykład wyjaśniać kwestie sporne związane z uszkodzeniem pojemnika czy brakiem dojazdy do posesji.