Wysoka waloryzacja składek w 2022 roku

Już w czerwcu stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, gdzie gromadzone są informacje o składkach na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o ponad 9 procent. To wysokość tegorocznego wskaźnika waloryzacji składek, przez który pomnożone zostaną składki zgromadzone na indywidualnych kontach w ZUS. O szczegółach mówi Beata Kopczyńska z ZUS w Rybniku.

Waloryzacja subkonta zależy od przeciętnego wzrostu nominalnego PKB w ostatnich pięciu latach poprzedzających termin waloryzacji i również nie może być ujemna.

Po zakończeniu waloryzacji ZUS przygotuje informację o stanie konta ubezpieczonego na 31 grudnia 2021 r. i udostępni ją na Platformie Usług Elektronicznych. Od 2020 roku Zakład nie wysyła już papierowych listów, chyba że poprosi o to klient. Swoje konto PUE ma już ponad 10 mln klientów.