Wysoka pozycja powiatu w rankingu ZPP

Powiat kędzierzyńsko-kozielski utrzymał pozycję lidera na Opolszczyźnie, jako najwyżej sklasyfikowany samorząd powiatowy. Ranking przeprowadził  Związek Powiatów Polskich. Działania samorządu dostrzeżono nie tylko w regionie, ale w całym kraju, gdzie eksperci przyznali mu piątą pozycję w najliczniejszej kategorii do 120 tys. mieszkańców. Mówi starosta powiat Paweł Masełko.

 

Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od realizowanych działań – pozyskanych środków z zewnątrz, przeprowadzonych projektów, zakończonych inwestycji.

Krótko mówiąc jest to odzwierciedlenie tego, jak pracuje urząd i jednostki mu podległe. To tak ogólnie, ponieważ cały ranking zawiera aż 65 różnych, szczegółowych pozycji.  W ten sposób co roku powstaje oczekiwane zestawienie wyłaniające najbardziej rozwojowe samorządy w kraju.

Wyróżnienia zostaną wręczone podczas gali Związku Powiatów Polskich z udziałem samorządów z całej Polski.