Wypełnij nowy wniosek do żłobka

Rodzice, którzy dotychczas złożyli karty zgłoszenia do żłobka i dzieci są na liście oczekujących proszeni są o pobranie i wypełnienie nowej karty zgłoszeń – informuje raciborski magistrat. Nowe karty można pobierać na stronie żłobka oraz w siedzibie placówki.

Nadane już numery zgłoszeń pozostają bez zmian. Nowe karty zgłoszeniowe należy wypełnić i dostarczyć do 12 listopada do żłobka przy ul. Słonecznej 9. Brak dostarczenia karty zgłoszenia będzie skutkował skreśleniem z listy oczekujących.