Wyniki matury w powiecie wodzisławskim

Tegoroczny egzamin dojrzałości zdało 76,91%, abiturientów szkół ponadpodstawowych powiatu wodzisławskiego. To o 4,11% więcej niż średnia dla województwa. Na podium stanęła wodzisławska “Jedynka”, “Tischner” oraz “Budowlanka”.

Średni poziom zdawalności egzaminu maturalnego w terminie głównym, czyli w sesji majowej w Polsce wyniósł 74,5%. Maturzyści z województwa śląskiego uzyskali średnią 72,8% .Tymczasem odsetek sukcesów maturalnych w powiecie wodzisławskim osiągnął poziom 76,91%.

Najlepiej z egzaminem poradzili sobie abiturienci liceów ogólnokształcących. Najwyższy procent zdawalności osiągnęło w tym roku I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim (94,51%), gdzie na 237 osób przystępujących do matury zdało 224 abiturentów. Na drugim miejscu znalazł się Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim  z wynikiem 89,05%  – tam na 137 osób przystępujących do matury zdało 122. Trzecie miejsce na podium należy do Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, gdzie procent zdawalności wynosi 85,03%. W tej szkole na 147 osób przystępujących do egzaminu zdało 125.