Wykładowca PWSZ powołany do Rady Naukowej Instytutu De Republica

Wykładowca akademicki PWSZ w Raciborzu, wieloletni kierownik Wydawnictwa Uczelni, redaktor naczelny magazynów „Forum/Eunomia” i nauczyciel języka polskiego, dr Janusz Nowak został decyzją Premiera RP Mateusza Morawieckiego powołany do Rady Naukowej Instytutu De Republica.

Z tej okazji 25 marca odbyła się w Uczelni podniosła uroczystość. Rektor PWSZ w Raciborzu dr Paweł Strózik wraz z Prorektorami dr Beatą Fedyn i dr. inż. Tomaszem Czyszpakiem przekazali w imieniu Społeczności Akademickiej wyrazy uznania, wręczając dr. Nowakowi specjalny list gratulacyjny.

– Z ogromną satysfakcją przyjąłem informację o nominacji Pana Doktora Janusza Nowaka do Rady Naukowej powstałego niedawno Instytutu De Republica. To ważne  wyróżnienie również dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Od lat z uznaniem śledzę pracę naukową, twórczą i krytycznoliteracką dr Nowaka oraz pracę organizacyjno-publikacyjną na rzecz Uczelni i Miasta. Cieszy mnie, że został doceniony w tak znaczący sposób i z niecierpliwością czekam na inicjatywy, które wspólnie możemy zrealizować – powiedział Rektor PWSZ w Raciborzu dr Paweł Strózik.

Czym jest Instytut De Republica?

Instytut De Republica jest państwową jednostką podległą Prezesowi Rady Ministrów. To wydawnictwo i ośrodek badawczy, który ma za zadanie promować naukę polską w kraju i za granicą. Instytut będzie:

  • organizować i prowadzić konferencje międzynarodowe, seminaria oraz zespoły robocze;
  • prowadzić badania i analizy na tematy zlecone przez Prezesa Rady Ministrów;
  • organizować i prowadzić projekty edukacyjne i szkoleniowe.

Kluczowym celem funkcjonowania Instytutu jest wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół idei państwowości i działania na rzecz jego instytucji. Instytut pozwoli uwolnić potencjał polskiej nauki w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, który bywa blokowany wskutek różnych zależności finansowo-osobowych na uniwersytetach oraz w wydawnictwach komercyjnych. Poza dr. Januszem Nowakiem w skład Rady Naukowej powołano 17 doktorów i profesorów.