Wychodzą naprzeciw przedsiębiorcom

Miasto Wodzisław Śląski chce wzmocnić więzi z przedsiębiorcami. Obecnie ta współpraca odbywa się na wielu płaszczyznach. Inaczej funkcjonują szkoły w kontakcie z przedsiębiorcami, a jeszcze inaczej wygląda ta przedsiębiorczość w relacjach typowo handlowych, jeżeli chodzi np. o nadzór w obrotach ziemią czy nieruchomościami. Szczegóły zdradza Izabela Klinowska, zastępca prezydenta miasta.

– Chcemy aby w urzędzie miasta była osoba dedykowana przedsiębiorcom – dodaje wiceprezydent.

Nie będzie to żaden sformalizowany zespół, tylko grupa osób, która będzie potrafiła rozmawiać i współpracować w kierunku wzmacniania współpracy przedsiębiorców z miastem.