Polsko-hiszpańskie konsorcjum dokończy budowę zbiornika Racibórz Dolny

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach poinformował 20 listopada o wyborze wykonawcy zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu. Zarząd podał, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu przeprowadzonego według procedur Banku Światowego (ICB) na dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny udzielono zamówienia konsorcjum firm: Lider: BUDIMEX S.A. – Polska (ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa) wraz z partnerem z Hiszpanii – firmą Ferrovial Agroman S.A. (Campo De Las Naciones, Ribera Del Loira 42, 28042 Madryt, Hiszpania). Kwota przyznania kontraktu (w walucie oceny): 903 865 798,00 złotych.

O szczegółach informuje Linda Hofman, rzecznik gliwickiego RZGW:

Oferta konsorcjum została oceniona, jako zasadniczo adekwatna w stosunku do wymagań postawionych w dokumentach przetargowych i która zaoferowała najniższą cenę – podaje RZGW.  17 listopada br., listem akceptacyjnym poinformowano konsorcjum o wyborze oferty. Czas na realizację prac to 740 dni. W postępowaniu uczestniczyło pięciu oferentów.

30 listopada w Raciborzu ma dojść do podpisania umowy z nowym wykonawca tej ważnej inwestycji dla Śląska, Opolszczyzny i Dolnego Śląska.