Wybrano nowych członków zarządu

Wczoraj (09.01) w sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Zgromadzenie rozpoczęło się od wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia.

Po podliczeniu głosów obecnych delegatów nastąpiło stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał i powołano Sekretarza Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia – Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec przedstawił porządek obrad. Następnie w związku z wyborami samorządowymi, które odbyły się w październiku 2018 r. oraz wobec zmian na stanowiskach starostów i prezydenta miasta nastąpiło rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: odwołania trzech Członków Zarządu, powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów oraz uzupełnienia składu Zarządu Związku.

W wyniku tajnego głosowania i podliczeniu wszystkich oddanych głosów przez Komisję Skrutacyjną nowymi członkami Zarządu zostali: Leszek Bizoń – Starosta Wodzisławski (44 głosy), Grzegorz Swoboda – Starosta Raciborski (44 głosy) oraz Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Racibórz (36 głosów).