Wszystkie wnioski otrzymają wsparcie

W Urzędzie Miejskim w Krzanowicach odbyło się publiczne losowanie osób, które wezmą udział w projekcie pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”. Losowane były indywidualne numery, które zostały nadane podczas składania wniosku. Wszystkie wnioski złożone na moc 3.5 kWp zostały zakwalifikowane do projektu. Mówi burmistrz gminy Andrzej Strzedulla.

Każdy uczestnik programu otrzyma wsparcie w wysokości 85 procent kwoty netto inwestycji. Z wyłonionymi w drodze losowania osobami pracownicy urzędu będą się kontaktować w celu podpisania umowy, natomiast w przypadku osób, które zostały zakwalifikowane na listę rezerwową zostanie zawarta umowa warunkowa. Losowanie dotyczyło tylko osób, które złożyły wnioski w naborze uzupełniającym (8-14.03.2022r.).

Osoby, które złożyły wnioski w 2017/18 roku są już uczestnikami projektu i z tymi osobami również pracownicy urzędu będą się kontaktować w celu podpisania umowy.