Wszystkie śmieci są nasze

Trwa 29. edycja akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2022”. Jej finał planowany jest w dniach od 16 do 18 września. Jak co roku w akcję włączył się powiat raciborski. Dzięki wsparciu lokalnych zakładów i przedsiębiorców przygotowano worki i rękawice ochronne, które w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu przekazano uczestnikom akcji.

W akcji corocznie uczestniczy bardzo dużo osób z powiatu raciborskiego i każda z tych osób wykonuje coś pożytecznego dla ochrony środowiska.