Wszelkimi uwagami od mieszkańców mają zająć się radni Kuźni Raciborskiej

Burmistrz Kuźni Raciborskiej spotkał się w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji z mieszkańcami miasta w sprawie biogazowi oraz spalarni odpadów. Budowa takich instalacji ujęta jest w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Magistrat podaje dwie lokalizację, gdzie mogą powstać instalacje. To teren starego tartaku przy ul. Tartacznej oraz teren wodociągów przy ul. Klasztornej. Dyskusja miała bardzo dynamiczny przebieg. Głos zabrała m.in. Rita Serafin, była burmistrz Kuźni Raciborskiej.

– Na chwilę obecną gmina nie ma ambicji zajmować się przetwarzaniem odpadów spoza terenu gminy – zapewniał mieszkańców burmistrz Paweł Macha.

Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy do 13 września. Teraz zastrzeżeniami mają zając się radni gminy.