WSS nr 3 w Rybniku wstrzymał odwiedziny

Wojewódzki szpital Specjalistyczny numer 3 w Rybniku od piątku (19.11) wstrzymał odwiedziny chorych.

Ograniczenia mają związek z rosnącą falą zachorowań na COVID-19. Jedynie w wyjątkowych przypadkach zgodę na wizytę może wyrazić ordynator bądź lekarz dyżurujący. W przypadku uzyskania zgody na odwiedziny muszą się one odbyć z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych.

W związku z zakazem odwiedzin pacjentów, szpital zorganizował możliwość dostarczenia i odbioru paczek dla pacjentów w następujący sposób:

a) paczki mogą być dostarczane codziennie w godzinach od godz. 11.00 – 16.00 na portiernię – wejście główne do szpitala (pawilon nr 5),
b)paczki muszą być opisane imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz nazwą oddziału, na którym przebywa,
c)rodzina musi poinformować portiera o pozostawieniu paczki,
d)portier poinformuje oddział o otrzymaniu paczki, a pracownik oddziału odbiera paczkę i dostarcza ją pacjentowi,
e)paczki nie podpisane nie będą dostarczane do pacjentów i pozostaną na portierni do 3 dni roboczych, a następnie zostaną zutylizowane.