WSS nr 2 zamyka Izbę Przyjęć

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny numer 2 w Jastrzębiu-Zdroju nie przyjmuje pacjentów – decyzja o zamknięciu Izby Przyjęć zapadła po wykryciu choroby COVID-19 u 22 osób – wśród nich są zarówno pacjenci placówki, jak i personel szpitala. Na wyniki badań czekają również kolejne osoby przebywające w szpitalu. Od wczoraj obowiązuje również zakaz przekazywania paczek dla podopiecznych placówki.