Wsparcie dla wodzisławskiej gastronomii

Właściciele lokali gastronomicznych z Wodzisławia Śląskiego będą mogli liczyć na wsparcie ze strony samorządu – prezydent Mieczysław Kieca proponuje zwolnienie z tytułu opłacania czynszu dla takich najemców na czas trwania rządowych obostrzeń. Przedsiębiorcy muszą w magistracie udowodnić, że boleśnie odczuli skutki pandemii – szczegóły dostępne są na stronie internetowej wodzisławskiego Urzędu Miasta.