Wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa opolskiego

Debata nad raportem o stanie województwa opolskiego w 2021 roku i wykonaniem budżetu województwa w ubiegłym roku zdominowały czerwcową sesję Sejmiku Województwa Opolskiego. W efekcie dyskusji i głosowań zarząd województwa otrzymał najpierw wotum zaufania, a  w kolejnym głosowaniu absolutorium. – Rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym nam wszystkim  przyszło działać w cieniu pandemii – mówi marszałek Andrzej Buła.

– Dokonaliśmy 370 zmian budżetowych w ciągu 2021 roku – dodaje Buła.

Mówiąc o wyzwaniach, z jakimi musi się mierzyć samorząd województwa, marszałek Andrzej Buła zwraca uwagę na to, że problemem nadal jest polityka władz centralnych wobec samorządu, niestabilne prawo i jego częste zmiany.  – Poza tym będziemy odczuwać skutki wojny w Ukrainie i kryzysu gospodarczego i długofalowe skutki pandemii – dodaje marszałek.

Realizacja budżetu województwa w 2021 roku zakończyła się  wykonaniem dochodów w kwocie 628,5 mln zł, tj. 111,6% planu oraz wykonaniem wydatków w kwocie 541,3 mln zł, tj. w 95,3%. planu. Budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 87,2 mln zł, wyższą od planowanego wyniku o kwotę 91,9 mln zł.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT wyniosły 184,5 mln zł, tj. o 59,3% więcej niż w 2020 roku. Osiągnięta dynamika wzrostu w stosunku do 2020 roku sytuuje województwo opolskie na pierwszym miejscu w kraju. – Te wyniki potwierdzają prowadzenie przez Zarząd Województwa Opolskiego skutecznej długofalowej polityki rozwoju województwa.

Wydatki majątkowe stanowiły w ubiegłym roku 23,4% wszystkich wydatków – to przede wszystkim 54,8 mln na drogi wojewódzkie, wsparcie szpitali w zwalczaniu epidemii COVID-19 kwotą ponad 15 mln zł, dotacje dla inwestycji kultury w kwocie niemal 11 mln zł. Systematycznie zmniejsza się obsługa zadłużenia. Na koniec 2021 roku zadłużenie zmniejszyło się o 18,85 mln zł i na koniec tego roku wynosiło 61,15 mln zł.

Za udzieleniem absolutorium dla zarządu województwa głosowało 18 radnych, przeciw było 7 osób.