Wotum zaufania i absolutorium dla starosty i zarządu powiatu

Starosta i zarząd powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego z absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. Zdecydowana większość, bo 16-tu na 20-tu radnych uznało, że zarząd dobrze wydawał publiczne pieniądze. Podobnego zdania była Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna. Jedynie czterech radnych wstrzymało się od głosu. Mówi Adam Lecibil ze starostwa w Kędzierzynie – Koźlu.

Jego rozpatrzenie musi nastąpić na tej samej sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium. Dochody budżetu powiatu wyniosły 95 milionów 124 tysiące i 443 złote przy wydatkach w wysokości 98 milionów 819 tysięcy i 998 złotych. Deficyt za 2018 rok wyniósł niespełna 3,7 miliona złotych.