WOT w Kuźni Raciborskiej coraz bliżej

Kuźnię Raciborską odwiedzili wczoraj (07.11) przedstawiciele Wydziału Infrastruktury Wojskowej z Krakowa. Rozmawiali z włodarzem gminy o utworzeniu jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Arki Bożka. Radni gminy podczas sesji wyrazili zgodę na przekazanie nieruchomości WOT. Burmistrz Paweł Macha w zamian za budynek, zamierza pozyskać ze skarbu państwa inną działkę, leżącą na terenie gminy na zasadach porównywalnych wartości.

Utworzenie jednostki WOT w Kuźni Raciborskiej to m.in. nowe miejsca pracy oraz pomoc wojsk w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.